Chcesz pomóc rozwiązać problem zmiany klimatu?

Dołącz do nas!

Obywatelskie wsparcie ustawy o opłacie i dywidendzie węglowej

Czym jest CCL?

Citizens’ Climate Lobby (CCL) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która szkoli i wspiera wolontariuszy, by zbudować relacje z przedstawicielami okręgów wyborczych w celu wpłynięcia na politykę w sprawie zmiany klimatu. Działając od 2007 roku, celami CCL jest budowa międzypartyjnego wsparcia, by uchwalić opłaty węglowe, a w szczególności neutralnej pod względem dochodów państwa opłaty i dywidendy węglowej. CCL jest wspierane przez znaczących klimatologów jak James Hansen, Katharine Hayhoe i Daniel Kammen.

Linki

Podatek nakładany na przedsiębiorstwa wydobywające lub importujące paliwa kopalne, który jest w całości przekazywany obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ustawy o opłacie i dywidendzie węglowej w oparciu o oryginalną wersję w języku angielskim

Projekt ustawy o opłacie i dywidendzie węglowej

Rozpoznano:

Dlatego następujące prawodawstwo zostaje uchwalone:

Wydarzenia

Jesteś gotowy, by rozwiązać problem zmiany klimatu?

Czym się zajmujemy...

  • Promujemy i wspieramy propozycje ustawy o opłacie i dywidendzie węglowej poprzez budowanie przyjaznych relacji z rządowymi przedstawicielami naszych regionów. Robimy z szacunkiem, docenieniem i wdzięcznością za ich pracę.
  • Piszemy listy do redakcji i spotykamy się z redaktorami, by zyskać ich poparcie.
  • Organizujemy prezentacje i stoiska na wydarzeniach, by promować CCL i przybliżyć innym temat opłaty i dywidendy węglowej.
  • Wspieramy nasze oddziały wolontariatu comiesięcznymi telekonferencjami i wspieramy organizatorów lokalnych oddziałów cotygodniowymi telekonferencjami.

W co wierzymy...

  • Politycy nie tworzą woli politycznej, oni na nią odpowiadają. Wierzymy, że dobrze przeszkoleni, zorganizowani w okręgach wyborczych i mający dobry system wsparcia obywatele mogą więcej niż wpłynąć na procesy polityczne.
  • Wierzymy w szacunek dla wszystkich poglądów, nawet tych, które są odmienne od naszych.
  • Bazując na tym co nam mówią klimatolodzy i ekonomiści wierzymy, że Opłata i Dywidenda Węglowa najlepszym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i złagodzenia skutków zmiany klimatu.

Dołącz do nas

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z jednym z członków naszej społeczności.

Kontakt

Addres

Citizens' Climate Lobby
1330 Orange Ave #300
Coronado, CA 92118
USA