Dotacje na badania skutków geoinżynierii klimatu

Dwa lata temu, podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu w Paryżu 174 krajów podpisało porozumienie, którego celem jest utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza  w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jest naturalnym obszarem działań, ponieważ adresuje źródło problemu. Jednocześnie robione są analizy innych strategii walki z rosnącą temperaturą Ziemi. Jeden z bardziej kontrowersyjnych pomysłów zakłada, że ludzie dokonają wielkoskalowych modyfikacji… Continue reading Dotacje na badania skutków geoinżynierii klimatu

Published
Categorized as Wydarzenia