Nowy satelita będzie monitorować przemysłowe wycieki metanu

Wycieki metanu są częstym efektem ubocznym procesów wydobycia i przetwarzania ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Rosnące stężenie metanu w atmosferze ma większy wpływ na globalne ocieplenie niż dwutlenek węgla, dlatego istotne jest utrzymanie poziomu metanu pod kontrolą. Wielomilionowy projekt będzie poszukiwał i upubliczniał wycieki metanu, co pozwoli szybko reagować i zapobiec konsekwencjom niekontrolowanych emisji gazów cieplarnianych. Fundusz Ochrony Środowiska (Environmental Defense Fund, EDF) ogłosił, że planuje… Continue reading Nowy satelita będzie monitorować przemysłowe wycieki metanu

Published
Categorized as Wydarzenia