Zdrowie i życie w starciu z przyzwyczajeniami

Polska kopalnia węgla brunatnego w województwie dolnośląskim, obejmująca swym obszarem dawną wieś Turów, na zawsze zmieniła krajobraz okolicy. Skalę zniszczeń widać na zdjęciach satelitarnych, nawet gdy oddalimy się do skali krajów. Teren leży przy granicy z Czechami, których obywatele domagają się swoich praw do życia w niepogorszonym stanie. 21 maja 2021 Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał… Continue reading Zdrowie i życie w starciu z przyzwyczajeniami