Młodzież jednoczy się w walce o przyszłość

Tydzień temu, 20 września 2019 Strajk Klimatyczny połączył ponad 4 miliony osób z całego świata. Uczestnicy wspólnie protestowali, żądając działań, które zapobiegną dalszemu ocieplaniu się planety. Do studentów i uczniów dołączyli też dorośli i seniorzy. Aktywiści ze 150 krajów, z różnych grup społecznych pokazali, że strajk o przyszłość Ziemi jest ponad podziałami. W historii naszej planety nie było jeszcze tak dużego zgromadzenia osób, którym zależy na utrzymaniu zmiany klimatu pod kontrolą.

Młodzież w Krakowie przygotowująca się do klimatycznego strajku

Młodzież z całego świata jednoczy się, bo widzi, że ich przyszłość jest zagrożona. Już dziś obserwujemy konsekwencje globalnego ocieplenia, a naukowcy przewidują dalsze nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych i napięć społecznych. Potrzebujemy bardziej ambitnych działań, by wyzerować emisje gazów cieplarnianych do 2030 roku i wywiązać się ze zobowiązań porozumienia paryskiego.

Już dziś, 27 września 2019 aktywiści po raz kolejny wyjdą na ulice miast na całym świecie. Marsz dla Ziemi jest kolejną okazją, by nadać tempa zmianom, koniecznym do uniknięcia ekologicznej katastrofy. Oba wydarzenia są częścią ruchu “Młodzieżowy Strajk Klimatyczny” zapoczątkowanego przez Gretę Thunberg. Godziny i miejsca zbiórek w poszczególnych miastach opisane są w wydarzeniach na Facebooku.

Poza osobistym uczestnictwem w strajku warto poprzeć Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz klimatu. Poprzez wypełnienie formularza online każdy z nas może pomóc utrzymać zmianę klimatu pod kontrolą.