Naukowcy z całego świata ostrzegają przed kryzysem klimatycznym

Na naukowcach spoczywa moralny obowiązek, by ostrzec ludzkość przed katastrofalnym zagrożeniem i dostarczyć rzetelnych informacji o obecnej sytuacji. W odpowiedzi na ten obowiązek ponad 11 000 naukowców z całego świata podpisało oświadczenie, w którym wyraźnie i jednoznacznie stwierdzono, że Ziemia stoi w obliczu zagrożenia klimatycznego.

Wraz ze wzrostem średniej temperatury Ziemi coraz więcej obszarów traci atrakcyjność czy nawet warunki do zamieszkania przez człowieka. Ciągły wzrost ludności przy malejących zasobach żywności i wody pitnej nasila napięcia społeczne. Naukowcy przestrzegają przed najgorszym.

40 lat temu w Genewie naukowcy z 50 krajów spotkali się na Pierwszej Światowej Konferencji Klimatycznej i zgodzili się, że obserwowane trendy zmian klimatu są alarmujące i wymagają pilnego podjęcia działań. Od tego czasu podobne alarmy były zgłaszane podczas szczytu w Rio w 1992 r., Protokołu z Kioto w 1997 r., porozumienia paryskiego z 2015 r. a także wielu innych globalnych zgromadzeń. Wyraźne ostrzeżenia naukowców nie wystarczyły. Emisje gazów cieplarnianych wciąż szybko rosną, powodując pogłębiającą się zmianę klimatu i obrażenia.

Coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe uwydatniają problem i zmuszają do reakcji. Dziś trudno nam się odwrócić myśląc “mnie to nie dotyczy”. Zamiast tego w refleksji pojawia się pytanie: “czy można było tego uniknąć”. Krzepiący jest fakt, że coraz więcej osób dołącza do grup działających na rzecz utrzymania zmiany klimatu pod kontrolą. Organy rządowe składają ambitne deklaracje klimatyczne. Dzieci w wieku szkolnym wykazują się odpowiedzialnością dorosłych za przyszłość Ziemi. W sądach toczą się postępowania w sprawie ekobójstwa. Zmiany nadchodzą wielkimi krokami.

Sojusz Światowych Naukowców jest gotowy pomagać decydentom w przejściu do zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Ich badania pozwalają zrozumieć skalę tego kryzysu, śledzić postępy i ustalać priorytety w zakresie łagodzenia zmian klimatu. Walka o środowisko to nie tylko obowiązki. Przejście do ekonomi przyjaznej środowisku idzie w parze z lepszym życiem dla nas wszystkich. W pakiecie działań klimatycznych obywatele otrzymują zdrowie i bezpieczeństwo, które są bezcenne. W przypadku rozwiązań typu “Opłata i dywidenda węglowa” przeciętna rodzina zyskuje również finansowo – w postaci comiesięcznego przelewu. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają wprowadzić te zmiany w życie.