Plan działania Światowego Banku w obliczu zmiany klimatu

Bank Światowy to międzynarodowa instytucja finansowa, która udziela kredytów rozwijającym się krajom. Grupa Światowego Banku należy do ONZ. Poza redukcją biedy i zapewnieniem żywności Światowy Bank działa też w obszarze utrzymania zmiany klimatu pod kontrolą. Jim Yong Kim – obecny prezydent Grupy Światowego Banku powiedział, że

Czterostopniowe globalne ocieplenie może i musi być uniknięte – powinniśmy utrzymać ocieplenie poniżej 2 stopni … Brak akcji w obliczu zmiany klimatu zagraża stworzeniem dziedziczonego przez nasze dzieci świata zupełnie innego niż ten, w którym dziś żyjemy. Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, z którymi ludzkość musi się zmierzyć i przyjąć moralną odpowiedzialność by działać w imieniu przyszłych pokoleń, w szczególności tych najbiedniejszych.

Krajobraz świata zmienionego klimatu

7 kwietnia 2016 roku Grupa Światowego Banku ogłosiła plan dodania 30 gigawat odnawialnej energii rozwijającym się krajom. To wystarczy, by zasilić 150 milionów domów. Dodatkowo w planach są też budowa systemów wczesnego ostrzegania dla 100 milionów ludzi i stworzenie planów przyjaznego klimatowi rolnictwa w przynajmniej 40 krajach. Te trzy cele mają być zrealizowane do 2020 roku.

Na najbliższe 5 lat Grupa Światowego Banku zaakceptowała nowy Plan Działania w Obliczu Zmiany Klimatu, który ma na celu przyśpieszenie działań rozwijających się krajów, by osiągnąć ich narodowe cele zadeklarowane podczas historycznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu, grudniu 2015.

“Zgodnie z porozumieniem paryskim musimy teraz wykonać odważne działania, by chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń” – powiedział Jim Yong Kim.

Śpieszymy się, by pomóc krajom dokonać znacznych transformacji, by zwiększyć generowanie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszyć wykorzystanie wysokowęglowych źródeł energii, rozwinąć systemy ekologicznego transportu, a także zbudować zielone miasta dla rosnącej populacji. Kraje rozwijające się chcą naszej pomocy w realizacji krajowych planów klimatycznych, a my zrobimy wszystko, aby im pomóc.

By zmaksymalizować efekt, plan działania skupia się na pomaganiu krajom ukształtować narodowe polityki i wykorzystać inwestycje sektora prywatnego. Międzynarodowa Korporacja Finansowa, członek Grupy Światowego banku, chce rozszerzyć inwestycje klimatyczne z obecnych 2,2 miliardów USD rocznie do 3,5 miliarda USD rocznie oraz wykorzystać dodatkowe 13 miliardów dolarów rocznie w sektorze prywatnym do 2020 roku. Poza swoimi środkami Światowy Bank planuje zmobilizować 25 miliardów USD w finansowaniu komercyjnym dla czystych źródeł energii na przestrzeni najbliższych 5 lat. Światowy Bank będzie kontynuował pomagać krajom we wprowadzeniu opłaty węglowej i w stworzeniu zachęty dla decydentów sektora publicznego i prywatnego, by podejmowali dobre dla klimatu decyzje.

Zagrożenia zmiany klimatu

Przyjęty plan działania jest reakcją na zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu, które w szczególności dotkną biednych ludzi i biedne kraje. Przeciwdziałając tym zagrożeniom Światowy Bank planuje zbudować systemy wczesnego ostrzegania dla 100 milionów ludzi z 15 rozwijających się krajów, wprowadzić adaptacyjną ochronę socjalną (sieć bezpieczeństwa społecznego, która może szybko pomóc osobom dotkniętym klęską lub wstrząsem gospodarczym) dodatkowym 50 milionom biednych ludzi do 2020 roku. Jednocześnie Grupa Światowego Banku zwiększy odporność 15 miast poprzez integrację infrastruktury, gospodarowania przestrzenią i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

“Jeśli nie będziemy działać, zmiana klimatu grozi wpędeniem 100 milionów ludzi w ubóstwo w ciągu najbliższych 15 lat” – powiedział John Roome, starszy dyrektor ds zmian klimatu w Grupie Światowego Banku. “Plan działania pozwoli nam szybciej pomóc rozwijającym się krajom, w szczególności w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne, takich jak przygotowania na wypadek katastrof, pomocy społecznej i ochrony wybrzeża”.

Plan działania zawiera również czterokrotne zwiększenie finansowania w odporność systemów transportu na zmiany klimatu w najbliższych 5 latach, a także inwestycje co najmniej 1 miliarda USD na rzecz promowania efektywności energetycznej oraz wytrzymałego budownictwa do 2020 roku. Międzynarodowa Korporacja Finansowa będzie promować przyjazną dla klimatu infrastrukturę miejską, a ich program zielonych budynków EDGE ma zaistnieć w 20 krajach w ciągu najbliższych 7 lat. Grupa Światowego Banku stworzy przyjazne dla klimatu plany inwestycji rolnych dla co najmniej 40 państw, plany zarządzania rybołówstwem i strategie zrównoważonego leśnictwa dla 50 krajów do 2020 roku.

Grupa Banku pomoże również zwiększyć klimatyczną efektywność sektora finansowego poprzez skoordynowane wprowadzenie narodowych i globalnych zmian w bankowości, systemach emerytalnych i rynkach kapitałowych. Stworzy również specjalne zespoły do współpracy z krajami, aby powstał szereg efektywnych systemów finansowalnych przez banki, w szczególności systemy wykorzystania energii słonecznej na dachach i pobudzanie rozwoju kogeneracji rozproszonej w Afryce Subsaharyjskiej.

Z pomocą członków Światowego Banku plan działania zwiększy roczne finansowanie klimatycznych działań do 29 miliardów USD rocznie do przed 2020 rokiem. Rosnące zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu są uwzględnione w planach operacyjnych Grupy Światowego Banku. Analiza ryzyk klimatycznych jest już stosowana w projektach wspieranych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju i będzie rozszerzona na inne operacje Światowego Banku na początku 2017 roku.

Paryska Konferencja Narodów Zjednoczonych i nowy plan działania Światowego Banku to ważne wydarzenia na ścieżce do utrzymania zmiany klimatu pod kontrolą. 22 Kwietnia w Nowym Jorku odbędzie się oficjalne podpisanie porozumienia paryskiego. Ponad 150 krajów potwierdziło swą obecność. Wiedząc, że jeszcze długa droga przed nami, warto zatrzymać się i docenić, kiedy ludzkość stawia kolejny krok w dobrym kierunku.

Na podstawie materiałów opublikowanych na stronie worldbank.org: tekst, grafiki.