Specjalny raport IPCC ostrzega świat przed nadciągającą katastrofą

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) – naukowe ciało doradcze dostarczające obiektywne informacje na temat zmiany klimatu w swoim najnowszym raporcie ogłosiło, że jeżeli światowe emisje gazów cieplarnianych nie zostaną drastycznie zredukowane, to w konsekwencji ucierpią miliony osób na całym świecie. Przed nami stoją najbliższe trzy wyzwania: usłyszeć, przyjąć i zareagować na to ostrzeżenie.

Rosnąca średnia temperatura ziemi zwiększa częstotliwość i intensywność suszy, które ograniczają możliwość produkcji żywności.

Najnowszy raport Narodów Zjednoczonych przygotowany przez ponad 90 naukowców i redaktorów z ponad 40 krajów jest jednym z najostrzejszych i strasznych komunikatów o zaawansowaniu zmiany klimatu i koszcie związanym z bezczynnością. W dokumencie przeczytamy, że jeżeli świat nie zacznie bezzwłocznie ograniczać spalania węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, to związane z nimi emisje dwutlenku węgla pogłębią już istniejące ocieplenie, a świat poniesie olbrzymie konsekwencje.

Według raportu IPCC w 2040 roku światowe zapasy żywności mogą być zagrożone przez coraz częstsze susze i fale upałów. Nisko położone narody doświadczą powodzi nasilanych przez podnoszący się poziom oceanów. Brak warunków do życia w dotkniętych regionach zwiększy skalę migracji uchodźców klimatycznych. Ostre burze i pożary będą bardziej intensywne i przyniosą koszt miliardów złotych oraz bezcennych żyć ludzkich.

Żeby zapobiec powyższym oraz gorszym konsekwencjom zmiany klimatu, Narody Zjednoczone wzywają rządy całego świata, by ograniczyły swoje emisje gazów cieplarnianych na tyle, by zredukować ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych. Realizacja tego celu wymaga niemal rewolucji w obszarach produkcji energii elektrycznej, żywności, transportu towarów i osób. Raport zauważa, że “w historii Ziemi nie ma udokumentowanego wdrożenia zmian potrzebnych, aby zapobiec jeszcze gorszym katastrofom.”

Nie mamy śladów żyjącej przed nami cywilizacji, która borykała się z problemem globalnego ocieplenia, ale wiemy, co musimy zrobić, by utrzymać zmianę klimatu pod kontrolą. Na liście priorytetów znajdują się inwestycje w nowoczesne rozwiązania energetyczne i dekarbonizacji, wycofanie paliw kopalnych oraz wprowadzenie opłaty węglowej, która w wolnorynkowy sposób będzie promować przyjazne środowisku alternatywy.

Najnowszy raport IPCC nabrał rozgłosu i ma szansę przechylić dyskusje polityczne w stronę tworzenia ustaw koniecznych do rozwiązania problemu. Zawarte w dokumencie informacje pomogą społeczeństwu i decydentom zbudować zrozumienie i wolę, by podjąć odpowiednie działania. To dobry moment, by dołączyć do rosnącego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, czystego powietrza i przyszłości, w której chcielibyśmy żyć.