PGE planuje do 2050 roku przejść w 100% na OZE

Energia produkowana przez Polską Grupę Energetyczną w 95% pochodzi ze spalania paliw kopalnych – głównie węgla oraz gazu. Okoliczności nadmiernych emisji gazów cieplarnianych i dotkliwych konsekwencji zmian klimatycznych wymagają całkiem nowego podejścia. PGE planuje zostawić węgiel tam, gdzie jego miejsce – głęboko pod ziemią. Do 2050 roku całość dostarczanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Kopalnia węgla w Bełchatowie stanie się przeszłością. PGE planuje transformację energetyczną. Zdjęcie: MaKa

“Nasz cel to neutralność klimatyczna Grupy PGE w 2050 roku. Aby go zrealizować przyspieszamy proces zmian w spółce. Już w 2030 roku Grupa PGE będzie całkowicie innym przedsiębiorstwem” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

PGE przedstawia plan transformacji zmierzający do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku. Zostanie ona osiągnięta poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii. Nowe aspiracje zostały określone w dwóch horyzontach czasowych. Do 2030 roku nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. Do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną.

Szczegóły planu dostępne są w komunikacie prasowym. Przedstawiona przez PGE strategia na najbliższe lata to krok w dobrym kierunku. Oczekujemy w kolejnych ogłoszeniach zwiększania ambicji transformacji energetycznej i stawiania celi, które szybciej pozwolą nam przestać pogłębiać kryzys klimatyczny.