Zeroemisyjna Polska 2050

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu obradowano w sprawie Europejskiego prawa o klimacie (ECL) oraz wyzerowania emisji krajowych do 2050 roku. Przedstawicieli rządu wsparła Fundacja WWF Polska prezentując swój raport.

Najwyższy czas zmierzyć się z wyzwaniem zmiany klimatu, by zachować stabilność geopolityczną i ekosystemu

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku po etapie konsultacji została oparta na 3 filarach: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza. Docelowo udział OZE w produkcji energii elektrycznej ma wynieść w 2030 r. – nie mniej niż 32%, a w 2040 r. – ok. 40%. Taki cel jest krokiem w dobrym kierunki. Okoliczności wymagają bardziej ambitnych działań.

Pozytywnym punktem polityki energetycznej jest połączenie wielkoskalowej, morskiej energetyki wiatrowej (o mocy ok. 8-11 GW w 2040 r) z energetyką rozproszoną i obywatelską – opartą na lokalnym kapitale. Do 2040 r. przewidywane jest ok. 10-16 GW mocy fotowoltaicznych. W zakresie energetyki wiatrowej na lądzie przewidywane jest
ok. 7-10 GW mocy do 2040 r. Pierwsze farmy na morzu powstaną w 2025 roku.

Najwięcej emocji budzi temat elektrowni jądrowych w Polsce. Podkreślono problemem wyboru lokalizacji przyszłej elektrowni (ze względu na dostęp do wody jako czynnika chłodzącego) oraz dostawcy reaktora. Również wskazano ogromne koszta inwestycyjne, wzrost ryzyka skażenia promieniotwórczego i ryzyka awarii spowodowanych przegrzaniem reaktorów ze względu na brak wystarczającej ilości wody.

Senat zapowiedział kontynuację dyskusji z organizacjami pozarządowymi i grupami ekspertów.