Zmiana klimatu na szczycie listy zagrożeń w 2020 roku

Ekstremalne warunki pogodowe, niepowodzenie w działaniach klimatycznych, klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej i spowodowane przez człowieka katastrofy środowiskowe stanowią największe ryzyko dla światowej gospodarki. Przedstawiciele biznesu dołączają do działań ku utrzymaniu zmiany klimatu pod kontrolą.

Światowe Forum Ekonomiczne tegoroczne spotkanie poświęci dyskusjom o tworzeniu spójnego i zrównoważonego świata

W przyszłym tygodniu Światowe Forum Ekonomiczne organizuje coroczną konferencję w Davos, która jest odpowiednim miejscem dla dialogu i debaty na temat głównych społecznych i ekonomicznych problemów planety, ponieważ wśród uczestników obecni są przedstawiciele największych ekonomicznych organizacji i najbardziej wpływowych organizacji politycznych, a także intelektualistów, co sprzyja odpowiedniej atmosferze do prowadzenia szerokiej i otwartej debaty.

W tym roku prezesi najbogatszych światowych korporacji i przywódcy polityczni zmierzą się z tematem zmiany klimatu, który stał się największym zagrożeniem dla światowej gospodarki. W ankiecie Światowego Forum Ekonomicznego o ryzykach na rok 2020 pierwsze pięć miejsc zajęły: ekstremalne zjawiska pogodowe, brak efektów działań klimatycznych, klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej i spowodowana przez człowieka katastrofa ekologiczna. Niżej w wynikach znalazły się: wyłudzanie danych, ataki cybernetyczne, niedobór wody, niepowodzenia globalnego zarządzania i bańki majątkowe.

W agendzie spotkania podkreślono, że “żadna instytucja ani osoba nie
potrafi sama stawić czoła kwestiom ekonomicznym, środowiskowym, społecznym i wyzwaniom technologicznym złożonego, współzależnego
świata”. Przez ostatnie 50 lat Światowe Forum Ekonomiczne było platformą do wspólnego działania, by osiągnąć globalne zmiany. Doświadczenie i zbudowane relacje pomogą uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytanie: co zrobić, by zapobiec najgorszym konsekwencjom zmiany klimatu i zabezpieczyć przyszłość światowa i światowej ekonomii.