Globalne rozwiązanie problemu zmiany klimatu

Nawet najdrobniejsze działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych, to krok w dobrym kierunku. Jednak by utrzymać zmianę klimatu pod kontrolą, potrzebne są rozwiązania, które się skalują. To, skąd czerpiemy energię elektryczną, w jaki sposób się przemieszczamy i jakie produkty kupujemy w dużej mierze zależy od otaczającej nas infrastruktury. Poprzez odpowiednie zmiany centralne możemy sprawić, że ekologiczne wybory staną się dla nas naturalne.

Zjawiska przyrody mają niewyobrażalną moc. Dokonując przyjaznych środowisku wyborów sprawiamy, że natura częściej będzie nas zachwycać, a rzadziej przerażać i siać spustoszenie.

W 2019 roku ponad 3500 ekonomistów podpisało Oświadczenie o Opłacie Węglowej (Climate Leadership Council 2019). Dokument wskazuje Opłatę i Dywidendę Węglową jako pożądane rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia. W treści opisane zostały 3 kluczowe elementy ustawy: opłata, dywidenda i wyrównania przygraniczne.

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny zostają objęte co roku rosnącą opłatą, z której całość pobranych środków jest zwracana każdego miesiąca obywatelom. Przedsiębiorstwa, przemysł, sektor publiczny i konsumenci zaczną wybierać tańsze alternatywy dla paliw kopalnych. Opłata i dywidenda stymulują transformacje w krajach, w których ustawa zostanie wprowadzona. Wyrównania przygraniczne zwiększają skalę działania z regionalnej do globalnej.

Problem zmiany klimatu nie może zostać rozwiązany wyłącznie przez jeden kraj czy kontynent. Każdy region światowej gospodarki, który ustanowił cenę za emisje zanieczyszczeń atmosfery, poprzez wyrównania przygraniczne wywiera nacisk na partnerach handlowych i przyspiesza globalne wdrożenie opłaty węglowej.

Ponad połowa emisji gazów cieplarnianych pochodzi z krajów klasyfikowanych przez Bank Światowy i Transparency International jako posiadające słabe i/lub skorumpowane rządy. Dla tych krajów konieczne jest przygotowanie ustaw wprowadzających opłatę węglową w taki sposób, by być odpornym na korupcję i maksymalnie uprościć proces.

Łatwość wdrożenia i jawność Opłaty Węglowej z Dywidendą sprawia, że rozwiązanie to dobrze się skaluje i jest odporne na korupcję. Można je wdrożyć w ciągu 6 do 12 miesięcy, wymaga minimalnej infrastruktury zarządzania i może być monitorowane zewnętrznie (OECD, 2013). Unia Europejska może znacznie przyczynić się do światowych wysiłków redukcji emisji CO2 dzięki przyjęciu i rozpowszechnianiu Opłaty Węglowej z Dywidendą.

Poprzyj Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz klimatu poprzez wypełnienie formularza online. Każdy z nas może pomóc utrzymać zmianę klimatu pod kontrolą głosując za Opłatą i Dywidendą Węglową i prosząc znajomych, by zrobili to samo.