Poprzyj Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz klimatu

Komisja Europejska w ramach Europejskich Inicjatyw Obywatelskich uruchomiła dziś wniosek zatytułowany: “Szybkie, sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie problemu zmiany klimatu”. We wniosku prosi się Komisję Europejską, by wprowadziła Opłatę i Dywidendę Węglową na poziomie Unii Europejskiej. Organizatorzy inicjatywy mają teraz rok na zebranie miliona podpisów potrzebnych, by Komisja Europejska rozważyła wniosek.

Link do formularza poparcia: http://bit.ly/dywiden

Naukowcy i ekonomiści są zgodni: Nakładanie coraz wyższych opłat na zanieczyszczenia i zwrot zgromadzonych środków gospodarstwom domowym – to działa. Stale rosnące ceny paliw kopalnych zmniejszą zanieczyszczenie środowiska. Zachęcają przedsiębiorstwa i konsumentów do czystszych i tańszych alternatyw. Całość zebranych środków jest co miesiąc sprawiedliwie zwracana obywatelom w formie dywidendy. Większość rodzin o niskich i średnich dochodach będzie w lepszej sytuacji.

Wprowadzenie zasady “zanieczyszczający płaci” to dodatkowe pieniądze dla polskich rodzin, czyste powietrze i rozwój przyjaznych środowisku technologii.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest demokratycznym instrumentem, który umożliwia każdemu obywatelowi Unii Europejskiej kształtować politykę, poprzez złożenie wniosku legislacyjnego. Po zebraniu miliona podpisów Komisja Europejska musi przeanalizować wniosek i wskazać kroki, jakie podejmie.

“Jesteśmy w punkcie zwrotnym w historii” mówi Brigitte Van Gerven – rzecznik prasowy inicjatywy. “Po latach apatii na problem zmiany klimatu ludzie obudzili się, dzięki działaniom Grety Thunberg i strajkom klimatycznym. Teraz wyzwaniem jest przekształcenie tej energii w silną i ambitna politykę klimatyczną.”

By ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, Opłata i Dywidenda Węglowa została wprowadzona na początku tego roku w Kanadzie, gdzie obywatele otrzymali już swoje czeki jako „Zachęta działań na rzecz klimatu”. W Stanach Zjednoczonych przepisy dotyczące opłat i dywidend z tytułu emisji dwutlenku węgla zostały wprowadzone przez członków obu partii rządzących jako Ustawa o Energetycznej Kreatywności oraz Opłacie i Dywidendzie.

To konkretna, realistyczna i finansowo wykonalna polityka, która jest neutralna finansowo dla budżetu państwa. Dodatkowo jest sprawiedliwa społecznie, ponieważ zamiast podnosić podatki przenosi opłaty składane przez ponad przeciętnie zanieczyszczających na rzecz tych, którzy zanieczyszczają mniej.

Po więcej informacji proszę kontaktować się z Brigitte Van Gerven (brigittevangerven@citizensclimatelobby.be), polskim oddziałem CCL (http://pl.citizensclimatelobby.org/#kontakt) lub odwiedzić stronę Internetową inicjatywy https://citizensclimateinitiative.eu/pl/

Jak wypełnić formularz?

Formularza poparcia jest dostępny na oficjalnej stronie Unii Europejskiej (europa.eu) pod adresem http://bit.ly/dywiden

Poniżej przykładowo wypełniony formularz z uwagami przy polach, których wypełnienie może być problematyczne.


W przypadku problemów z wypełnieniem prosimy o kontakt